PRZEGLĄD

Ta strona internetowa www.wifiduoboost.pl („Strona”) jest oferowana przez Wifi DuoBoost („Firma”), w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla użytkownika, uwarunkowane akceptacją wszystkich warunków , zasady i powiadomienia podane tutaj. Odwiedzając naszą stronę, angażujesz się w naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienionych w niniejszym dokumencie i / lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza . Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i / lub współpracownikami treści.

Przed wejściem na naszą stronę lub korzystaniem z niej przeczytaj uważnie niniejsze Warunki korzystania z usługi. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług. Na tej stronie możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu wszelkich zmian oznacza akceptację tych zmian.

W całej Witrynie terminy „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Spółki. W całej Witrynie terminy „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Spółki.

SEKCJA 1 – WARUNKI STRONY INTERNETOWEJ

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś w wieku co najmniej pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś w wieku większości w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na Pozwól każdej z twoich mniejszych osób na korzystanie z tej strony.

Nie możesz korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu, ani też nie możesz, w trakcie korzystania z Usługi, naruszać żadnych praw w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków lub wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie Twoich Usług.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane bez szyfrowania i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody nas. .

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały uwzględnione wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

CZĘŚĆ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I CZAS TRWANIA INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiał na tej stronie jest przeznaczony wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nim polegać ani wykorzystywać go jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie jest na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, niekoniecznie, nie są aktualne i podane są jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 – LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich. Linki osób trzecich w tej Witrynie mogą kierować użytkownika do usług osób trzecich lub stron internetowych, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności, a także nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użyciem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z dowolnymi stronami internetowymi osób trzecich. Sprawdź dokładnie zasady i praktyki innych firm i upewnij się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do strony trzeciej.

CZĘŚĆ 5 – UWAGI UŻYTKOWNIKA, INFORMACJE ZWROTNE I INNE SKŁADKI

Jeśli na naszą prośbę prześlesz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (zbiorczo „komentarze”), zgadzasz się, że możemy, w dowolnym czasie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w jakimkolwiek medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do utrzymywania poufnych komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować ani usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są bezprawne, obraźliwe, groźne, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług .

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać żadnego wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek pokrewnej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub strony trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 6 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona zawiera treści będące własnością lub licencjonowane przez Firmę („Treść”). Treść jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową i innymi prawami, a Firma jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa do Treści i Usługi. Nie usuniesz, nie zmienisz ani nie ukryjesz żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych lub innych informacji o prawach własności zawartych w Treści lub towarzyszących Treści i nie będziesz reprodukować, modyfikować, dostosowywać, przygotowywać prac pochodnych na podstawie, wykonywać, wyświetlać, publikować, rozpowszechniać, przesyłać, nadawać, sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać Treści.

Nazwa i logo Spółki są znakami towarowymi firmy i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki i skrypty są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub strojami handlowymi Firmy i nie mogą być kopiowane, imitowane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.

SEKCJA 7 – KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Korzystając z naszej strony lub korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Chociaż możemy zdecydować się na komunikowanie się z tobą za pomocą innych środków, możemy również zdecydować się na komunikację wyłącznie z tobą drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub publikując powiadomienia na stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które wysyłamy do Ciebie drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby takie komunikaty były w formie pisemnej.

SEKCJA 8 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

SEKCJA 9 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Serwisie ani na żadnej powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy podawać określonej daty aktualizacji lub odświeżenia w Serwisie ani na żadnej powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje w Serwisie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 10 – ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi zabronione jest korzystanie z witryny lub jej treści: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) domagać się od innych wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek bezprawnych czynach; (c) naruszać przepisy, przepisy, prawa lub lokalne zarządzenia międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękanie, nadużywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek pokrewnej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spam, phish, pharm, pretekst, pająk, indeksowanie lub zdrapywanie; (j) za nieprzyzwoity lub niemoralny cel; lub (k) zakłócać lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek pokrewnej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub dowolnej związanej z nim strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 11 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej strony lub usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z witryny lub usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) udostępniane „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, ani wyraźnych, ani dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności. W żadnym przypadku Spółka, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, lub jakiekolwiek szkody następcze, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności ścisłej lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub produktów nabytych za pośrednictwem usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści lub produktu opublikowanego, przesłanego lub w inny sposób udostępnionego za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostanie to poinformowane o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 12 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić firmę i rodzica, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, poniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikające z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez Państwa jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 13 – ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Usługa, takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność innych pozostałych postanowień.

SEKCJA 14 – ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują, dopóki nie zostaną rozwiązane przez Ciebie lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestaje korzystania z naszej Strony.

Jeśli w naszym jedynym wyroku nie powiedzie się lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie bez powiadomienia, a Ty będziesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty wypowiedzenia włącznie; i / lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 15 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niepowodzenie w wykonywaniu lub egzekwowaniu jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Państwem a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje zarówno ustne, jak i pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

ROZDZIAŁ 16 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Usługi, podlegają prawu Litwy i są interpretowane zgodnie z nim, a użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów na Litwie.

SEKCJA 17 – ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG

Na tej stronie możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 18 – INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy przesyłać do nas na adres https://www.wifiduoboost.pl/kontakt-pl/